Badminton vereniging De Slagen Zuidwolde

Vertrouwenspersoon

Peter Kortekaas

Vertrouwenspersoon

Tijdens het sporten is een goed sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid van groot belang. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen binnen onze vereniging.

En ook moet iedereen zich vrij (kunnen) voelen om met elkaar te communiceren over gedachten en gevoelens.
Toch kunnen zich binnen een sportvereniging ook zaken voordoen waarover niet zo gemakkelijk wordt gesproken met elkaar.

Als voorbeelden noemen we:

– pesterijen

– discriminatie,

– ongewenste intimiteit.

Binnen de Slagen is dit ongewenst en worden niet geaccepteerd.
Daarom heeft De Slagen ook een vertrouwenspersoon: Peter Kortekaas. Hij is voor iedereen binnen de club – en ook voor de ouders – aanspreekbaar en benaderbaar. Het is in dit verband belangrijk om te weten dat jouw contact met Peter altijd vertrouwelijk is. Een contact of gesprek met Peter wordt pas met anderen gedeeld als jij daar zelf in toestemt. Voel je dus altijd welkom.

Peter Tel: 06 – 159 499 69