Badminton vereniging De Slagen Zuidwolde

Algemene ledenvergadering

Woensdag 29 september 2021 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen ALV 2019 4. Jaarverslag commissies 5. FinanciĆ«n– Jaarverslag– Begroting 2021-2022– Kascommissie 6. Aanpassen boekjaar 7. Rondvraag 8. Sluiting

Lees meer