Reglementen Dorpencompetitie

De dorpencompetitie is een recreatieve competitie die los staat van de Nederlandse Badminton Bond. De competitie wordt in samenwerking met andere verenigingen uit de omgeving georganiseerd. De competitie bestaat uit meerdere poules/klassen waar de teams qua sterkte zijn ingedeeld.

  • Teams dienen 15 minuten voor het geplande tijdstip op het speelveld aanwezig te zijn.
  • De thuisspelende vereniging zorgt voor goede shuttles.
  • Een team bestaat uit 2 dames en 2 heren; 3 dames en 1 heer of 4 dames.
  • Beide teams moeten voor de aanvang van de wedstrijd hun opstelling op het wedstrijdformulier hebben ingevuld.
  • Bij vervanging mogen er geen spelers(sters) worden opgesteld van een hoger niveau dan de klasse waarin men speelt. Laten we het vooral leuk houden!
  • Er wordt met de dubbelspelen begonnen. De thuisspelende vereniging mag de volgorde bepalen. De enkelspelen worden dus als laatste gespeeld.
  • Indien een wedstrijd niet uigespeeld kan worden i.v.m. tijdsoverschrijding dienen de nog te spelen onderdelen door de thuis vereniging als verloren te worden beschouwd.
  • De scheidsrechter is ten allen tijde de baas. Hij/zij neemt de beslissing en niemand anders.
  • De thuisspelende vereniging dient het wedstrijdformulier volledig ingevuld, z.s.m. op te sturen naarm de competitie leider(ster). Wordt dit nagelaten dan krijgt het thuisspelende team 1 punt in mindering. Wordt er helemaal geen wedstrijd formulier ingestuurd dan wordt de eindstand 0-8.
  • Een geplande wedstrijd kan een week voor de vastgestelde datum niet meer worden afgezegd! Alleen extreme weersomstandigheden zijn hierop een uitzondering. Het initiatief moet de afzeggende vereniging nemen. Ieder uitstel moet bij de competitieleider direct schriftelijk worden gemeld met daarbij de nieuwe datum en ook wie de afzegger is! Lukt het niet zelf een datum te vinden dan stelt de competitieleider een bindende datum vast. Wordt de wedstrijd weer afgezegd verliest de afzegger met 8-0!